Menu

Croeso i Wefan Bagloriaeth Cymru

 

 

 

 

 

 

Mae Bagloriaeth Cymru (CBC) yn cael ei gyflwyno ar lefel Sylfaen, Canolradd ac Uwch mewn ysgolion, colegau a chanolfannau hyfforddiant ar draws Cymru. Mae craidd Bagloriaeth Cymru ar bob lefel yn cael ei astudio ochr yn ochr ag amrediad o gymwysterau academaidd addas a / neu gymwysterau opsiynol galwedigaethol. Mae ymgeiswyr sy’n cwrdd â gofynion y Fagloriaeth ar gyfer y Craidd a’r Opsiynau yn ennill dyfarniad o Ddiploma llawn ar y lefel briodol.

Mae manylebau newydd Bagloriaeth Cymru ar gael nawr mewn adran newydd o wefan CBAC. 

CBC Uwch Graddedig

Bydd Craidd Bagloriaeth Cymru Uwch yn cael ei raddio A* - C yn Haf 2015 a 2016. Bydd hyn gyfwerth â 120 o bwyntiau UCAS. Ymddengys fod  cynigion yn cael eu gwneud ar sail graddau yn bennaf erbyn hyn.

CYMWYSTERAU CYMRU: Mae fwy o wybodaeth am y datblygiadau diweddaraf i’w cael ar wefan Cymwysterau Cymru. Mae’r safle yma yn cynnwys gwybodaeth bellach ar bob cymhwyster gan gynnwys gwaith datblygu a’r egwyddorion cynllunio.

CYMWYS AM OES: Gwybodaeth am ddiwygiadau addysgol yng Nghymru yn gyffredinol, wedi ei gynllunio ar gyfer rhanddeiliad, gan gynnwys rhieni a dysgwyr ar gael ar wefan Cymwys am Oes.